Avalehele Avalehele Avalehele Sisukaart Avalehele Tagasiside
Avaleht
 
       


 
 

Uudiste arhiiv

 

Sama toimeaine - vahe on ravimi hinnas

02.01.2014

Sageli kurdetakse, et ravimid on kallid. Apteekides on tihti saadaval sama toimeainega ravimeid erinevatelt ravimitootjatelt ning nende hinnad võivad oluliselt erineda. Patsiendil on tähtis teada, et kõik sama toimeainet samas ravimvormis (näiteks tabletina) sisaldavad ravimid on võrdselt tõhusad ja kvaliteetsed. Kvaliteedi tagab ravimiameti kontroll.
 

 Millest ravim koosneb, mis on toimeaine?
Ravim koosneb toimeaine(te)st ja abiainetest. Toimeaine ravib või leevendab haigust, seevastu abiained on ravimis vajalikud selleks, et toimeaine oleks manustatav soovitud kujul (nt tabletina, salvina, aerosoolina). Kuna toimeaine on see, mis organismi mõjutab, siis on ka ravimi kõrvaltoimed tingitud ravimis olevast toimeainest.
Abiained kõrvaltoimeid ei tekita v.a väga erandlikel juhtudel kui inimesel on ülitundlikkus konkreetse abiaine suhtes (laktoos, pähkliõli, erinevad suhkrud). Reeglina kasutavad nii originaalravimite kui geneeriliste ravimite tootjad samu või sarnaseid abiaineid. Ravimite koostises kasutada lubatud abiained peavad olema kvaliteetsed ning peab olema tõestatud, et nad on antud manustamisviisi puhul ohutud. Ravimis lubatud abiaine ei tohi negatiivselt mõjutada ravimi omadusi.
Mis on originaalravim ja geneerilineravim?
Originaalravim on esimesena leiutatud ja kasutusele võetud uut toimeainet sisaldav ravim. Geneeriline (vahel kasutatakse ka nimetusi koopiaravim ja analoogravim) ravim jõuab turule pärast originaalravimi patendikaitse lõppemist. Geneeriline ravim on originaalravimiga sama toimeainet sisaldav ravim, mis on mõeldud samade haigusseisundite raviks ning on sama tõhus, ohutu ja kvaliteetne kui originaalravim.
Kas geneeriline ravim on ohutu?
Geneerilise ravimi tootja peab tõestama, et ravim sisaldab sama toimeainet täpselt samas koguses kui originaalravim ning see avaldab organismis samasugust mõju kui originaalravim. Samuti peab geneerilise ravimi tootja tõestama, et ravimi tootmisprotsess vastab kehtestatud nõuetele. Geneeriline ravim võib erineda originaalravimist abiainete osas ja ravimi välimuse osas, kuid ei tohi erineda toime tõhususe, kvaliteedi ja ohutuse osas. Eesti apteekides turustatakse ainult selliseid ravimeid, mis on läbinud Ravimiameti range kontrolli.
Kas geneerilisel ravimil võib esineda originaalravimist rohkem kõrvaltoimeid?
Ei. Toimet organismile, sh võimalikke kõrvaltoimeid, tekitab ravimis olev toimeaine. Toimeaine mõju inimesele sõltub inimese omapärast ja haiguse olemusest ning ei sõltu sellest, kas toimeaine pärineb geneerilisest ravimist või originaalravimist.
Kas geneeriline ravim tekitab rohkem sõltuvust kui originaalravim?
Geneerilised ravimid sisaldavad täpselt sama toimeainet ning on sama kvaliteetsed, tõhusad ja ohutud kui originaalravimid.
Kuidas toimub retsepti väljakirjutamine?
Arst kirjutab retseptile vajaliku toimeaine, mitte konkreetse ravimi kaubanime. Ravimi kaubanime võib arst retseptile kirjutada erandina väga konkreetse meditsiinilise põhjenduse olemasolul. Arst on sellisel juhul kohustatud patsiendile selgitama, miks ta peab vajalikuks, et patsient kasutaks just konkreetse tootja ravimit. Kui arst on kirjutanud retseptile kindla kaubanime, siis ei tohi apteeker seda teise samaväärse ravimpreparaadiga asendada. Kui arst on kirjutanud retsepti toimeaine põhiselt, siis peab apteek inimesele pakkuma samaväärsete sobivate ravimite hulgast patsiendile soodsaimat ravimit. Lõpliku valiku pakutud võrdväärsete alternatiivide hulgast teeb patsient ise.