Avalehele Avalehele Avalehele Sisukaart Avalehele Tagasiside
Avaleht
 
       


 
 

Õendusabiosakond

 
2013.a septembris avasime uue õendusabiosakonna.
 
Osakonna õendusjuht Anne Komp tel 322 9751; e-post: annekomp@rh.ee
Osakonna sekretär Lelet Sestverk tel 322 9750
Sotsiaaltöötaja Valentina Komarova tel 322 9755
 
Osakond koosneb 2-kohalistest palatitest.

Meie eesmärgiks on patsiendi väljakujunenud tervisliku ja funktsionaalse seisundi säilitamine ning võimalusel parandamine. Selleks pakume õenduabiteenust õdede ning hooldajate ööpäevaringse valvega.

Igas palatis on hapniku manustamise võimalus.

Osakonna koosseisu kuuluvad: geriaater, osakonna õendusjuht, sotsiaaltöötaja, õed, hooldajad.

Õendusabiosakonda suunab pere- või eriarst saatekirjaga (vt saatekiri iseseisvale stats.õendusabile), millele on märgitud patsiendi tervise probleemid, vajalik ravi ning õendusabi vajadus ja maht.

Iseseisva õendusabi osakonna teenuste hulka ei kuulu spetsiifilised uuringud, seetõttu on vajalik, et patsiendil on eelnevalt kõik uuringud ja analüüsid tehtud.

Teenusele tulles peavad  patsiendil kaasas olema krooniliste haiguste raviks määratud ravimid originaalpakendites. Hooldustarvikud sisalduvad voodipäevahinnas.

Õendusabiosakonda registreerib järjekorda sotsiaaltöötaja või tema asendaja telefonil 322 9755 või e-posti teel ValentinaK@rh.ee .

Patsient saab osakonnas viibida keskmiselt 14 ööpäeva makstes omaosalustasu 10.16 € iga voodipäeva eest (15% Haigekassa kehtestatud hinnakirjast).

Lisandub voodipäevatasu 2.50 € voodipäeva eest, kuid mitte rohkem kui 25 € kogu haiglas viibitud aja eest (k.a. teistes osakondades viibimine).

Sõlmitakse omaosaluse ja lisateenuste leping patsiendi ja tema esindajaga.

Pakume ka tasulist õendushooldusteenust 29 €/ööpäev.  

 

Lisaks on võimalik tellida tasulisi teenuseid (vt tasuliste teenuste hinnakiri).

 Saatekiri iseseisvale stats.õendusabile
 Tasuliste teenuste hinnakiri alates 08.05.2017