Avalehele Avalehele Avalehele Sisukaart Avalehele Tagasiside
Avaleht
 
       


 
 

Laboratoorium

 

Rakvere Haigla labor töötab ööpäevaringselt. Analüüside vastuvõtmine toimub pidevalt, kuid töövälisel ajal (kell 16.00 - 8.00 ja puhkepäevadel) teostatakse vaid CITO! - uuringuid. (v.t. Rakvere Haigla labor)

Uuritavad materjalid peavad laborisse saabuma koos saatekirjaga, millele on märgitud patsiendi identifitseerimiseks vajalikud andmed (nimi ja isikukood või anonüümse patsiendi tähis), vanus, asukoht (osakond, palat) või ambulatoorne üksus, soovitud analüüsid, suunava arsti nimi, analüüside võtmise kuupäev ja kellaaeg.

Tulemused väljatatakse uuringu suunanud arstile.

Analüüside võtmiseks vajalikke tarvikuid saab laborist tellida telefoni teel või kirjalikult (tellides autojuhilt).

Uuritavad materjalid kuuluvad säilitamisele vastavalt konkreetse materjali säilitustingimustele. Peale uuringu teostamist säilitame proove 5 päeva.

Kvaliteetse töö kindlustamiseks toimub personali pidev koolitus töökohal ja osavõtt muudest täiendõppe üritustest.

Laboris toimub rutiinne sisemine kontroll ja regulaarne väline kontroll. Sisemist kontrolli on läbi viidud aastaid ning aasta möödudes arvestatakse välja analüütide variatsioonikoefitsiendid, mis on saadud teadaoleva väärtusega kontrollmaterjali korduva analüüsimise tulemusena.