Avalehele Avalehele Avalehele Sisukaart Avalehele Tagasiside
Avaleht
 
       


 
 

Tasulised teenused

 

Pakume tasulist meditsiini- ja mittemeditsiiniteenust järgmistel juhtudel:

  •  Patsient soovib saada tervishoiuteenust varem, kui seda võimaldab Eesti Haigekassa poolt eraldatud lepingumahust lähtuv järjekord. Tasulise vastuvõtu käigus määratud uuringud, protseduurid ning analüüsid tasub patsient.
  • Patsient soovib kontrollida ise oma tervisenäitajaid vastavalt laboratoorsete analüüside loetelule või teistel uuringutel.
  • Saatekirjata patsient soovib eriarsti vastuvõttu erialadel, kus kehtib saatekirja nõue
  • Patsiendi omaosalustasud, mis on kehtestatud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus (statsionaarse õendusabi teenuse voodipäev, tehisabort naise enda soovil koos anesteesiaga) või lisatasud lähtuvalt Ravikindlustusseadusest.
  • Tervishoiuteenus ei ole kantud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu.
  • Tervishoiuteenust soovib saada Eesti Haigekassas kindlustamata isik.
  • Patsient soovib osta tervishoiuteenuse osutamisel paremaid majutustingimusi.
  • Tervishoiuteenust osutatakse mittemeditsiinilisel näidustusel.
  • Statsionaarne õendusabi patsientidele, kes vajavad teenust kauem, kui seda võimaldavad Eesti Haigekassa finantseerimise tingimused.
  •   Vaktsineerimisteenust patsiendi soovist lähtuvalt. 

Tasulistele meditsiiniteenustele lisaks osutame pesu pesemise teenust, ambulatoorse haige transpordi teenust (sh lamavas asendis) Eesti Vabariigi piires. Võimalik on laenutada funktsionaalset voodit, käimisraame, rulaatoreid jt meditsiinilisi abivahendeid. 

Labori tasuliste teenuste  kohta loe täpsemalt 

 

 

 Labori tasulised teenused
 Tasuliste teenuste hinnakiri alates 08.05.2017