Avalehele Avalehele Avalehele Sisukaart Avalehele Tagasiside
Avaleht
 
       


 
 

Rehabilitatsiooni uudised

 

REHABILITATSIOONITEENUS

Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on puudega lapse puhul aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele. Tööealise inimese puhul aitab rehabilitatsioon soodustada tööle asumist või tööl püsimist ning eaka inimese puhul parandada iseseisvat toimetulekut.

REHABILITATSIOONITEENUSELE REGISTREERIMINE JA INFORMATSIOON

Telefonil 322 9761, E-R 09.30-16.00 Piret Ahi

e-posti teel PiretAhi@rh.ee

Kohapeal aadressil Lõuna põik 1, Rakvere.

SIHTGRUPID KELLELE TEENUST OSUTAME

  • Puuet taotlevad ja puudega lapsed ning täiskasvanud (sihtgrupp I ja II
  • Psüühilise erivajadusega täiskasvanud (sihtgrupp III)
  •  Puuet taotlevad ja puudega lapsed kuni 18 eluaastani 
  • Puuet taotlevad ja puudega 18.a ja vanemad isikud 
  • Psüühikahäirega isikud 

 

REHABILITATSIOONITEENUSELE TULEKUKS ON VAJALIK

  • Taotleda elukohajärgse pensioniameti kliendibüroo kaudu Sotsiaalkindlustusameti suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele (infot saab Sotsiaalkindlustusameti tel. 16106 või 6121360)

 

  • Suunamiskiri tuua või saata selle kättesaamisest 21 kalendripäeva jooksul AS Rakvere Haigla aadressil: Lõuna Põik 1, Rakvere, 44316

  • Suunamiskirja alusel registreeritakse Teid rehabilitatsiooniteenuse järjekorda.

  • Kui Teil on olemas kehtiv rehabilitatsiooniplaan, siis palume koos suunamiskirjaga tuua või saata kehtiva rehabilitatsiooniplaani tegevuskava koopia (vajalik teenuste paremaks planeerimiseks).

  • Rehabiitatsioonimeeskonna koordinaator võtab järjekorra alusel Teiega ühendust ja teatab plaani koostamisele või rehabilitatsiooniteenusele tuleku aja