Avalehele Avalehele Avalehele Sisukaart Avalehele Tagasiside
Avaleht
 
       


 
 

Rehabilitatsioon

 

Teenust osutatakse kahes erinevas asukohas: haigla majas Lõuna põik 1 ja polikliinikus Tuleviku 1. Polikliinik asub linna keskel, Rakvere linna bussijaama lähedal. Haiglasse saab linnaliinibussiga nr 3 (graafik on nähtav lehel www.peatus.ee).

Haiglas on loodud tingimused liikumispuudega inimestele juurdepääsuks: kaldtee ja lift. Polikliiniku ja haigla juures on olemas parkimisvõimalused siseukse lähedal. Haiglas on olemas buss patsientide transportimiseks. Tasu vastavalt haigla hinnakirjale.

Küsimuste tekkimisel on võimalik tulla nõustamisele:

E-R kell 8:00-16:00 Vajalik on etteregistreerimine nõustamisele telefonil 322 9761.

Mis on rehabilitatsiooniteenus ? 

Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist. Puudega lapse puhul on eesmärk aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele, tööealise inimese puhul toetada tööle asumise valmisolekut või tööl püsimist, eaka inimese puhul parandada iseseisvat toimetulekut.

Rehabilitatsiooniteenus jaguneb kaheks:

1. SOTSIAALNE REHABILITATSIOON

Teenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet ning rahastab riik.

Sihtrühm:

1. Puudega või puuet taotlevad lapsed(alla 16a).

2. Vanaduspensioni ealised isikud.

3. Tööealised puudega või töövõimetud isikud, kes ei õpi, ei tööta ega ole töötunaarvel.

2. TÖÖALANE REHABILITATSIOON

Teenust korraldab Töötukassa ning rahastab riik.

Sihtrühm:

4. Tööealised (16a kuni vanaduspensioniiga) isikud, kelle on osaline töövõime, puue või püsiv töövõimetus ning kes õpivad, töötavad või on registreeritud töötud.

AS Rakvere Haigla poolt osutatavad rehabilitatsiooniteenused on järgmised:

5. rehabilitatsiooniplaani ja tegevuskava koostamine, täiendamine ja tulemuste hindamine;

6. rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö;

7. füsioteraapia;

8. tegevusteraapia ja -nõustamine;

9. loovteraapia

10. logopeediline abi;

11. eripedagoogiline abi;

12. psühholoogiline nõustamine;

13. sotsiaalnõustamine (sh kliendi lähivõrgustiku nõustamine);

14. arsti nõustamine.

Rehabilitatsiooni kohta põhjalikumalt:

http://www.sm.ee/  

http://www.tootukassa.ee