Avalehele Avalehele Avalehele Sisukaart Avalehele Tagasiside
Avaleht
 
       


 
 

Suitsetamisest loobumise nõustamise kabinet

 

2014. aastal tehtud uuringu kohaselt soovib 86% igapäevasuitsetajatest oma sõltuvusest vabaneda, kuid selle eesmärgi edukaks saavutamiseks on soovitatav kasutada nõustaja toetust.

Tubakast loobumise edukus suureneb oluliselt siis, kui suitsetaja või muu tubakatoote tarvitaja saab nõu ja toetust professionaalselt nõustajalt. Nõustaja abil võib tubakast loobumise võimalus olla koguni mitmeid kordi tõenäolisem, kui üksi loobumist katsetades. Samuti on suurem tõenäosus spetsiaalsete ravimite kasutamisel.

 Tubakast loobumiseks on Eestis avatud nõustamiskabinetid, kust saab asjalikku nõu ja tuge. Nõustamine on tasuta ja ei nõua saatekirja, soovitav on aga eelregistreerimine.

Rakveres registreerimine tel. 32 29780.

 Iga soovija võib tasuta abi saamiseks pöörduda nõustamiskabinetti, kus vastava ettevalmistuse saanud õde annab juhiseid ja tuge tubakast loobumise protsessis.

Tubakast loobumise nõustamiskabinetti on oodatud kõik tubaka- ja e-sigareti tarvitajad.

 Nõustamine sisaldab tubaka tarvitamisest loobumise nõuandeid, individuaalset loobumisplaani koostamist, juhiseid taasalustamise vältimiseks ja sõltuvuse ravi.

Esmase nõustamise käigus kinnistatakse loobuja motivatsiooni ja koos määratakse kindlaks loobumise tähtaeg ja pannakse paika nõustamis- ja raviplaan. Kokku lepitakse ka ajad järgmisteks kohtumisteks, mille ajal vesteldakse edusammude üle ja vajadusel korrigeeritakse loobumis- või raviplaani.

 Tubaka mittetarvitajaks saab loobuja 12 kuud pärast tubakatarvitamisest loobumise esimesest päeva.