Avalehele Avalehele Avalehele Sisukaart Avalehele Tagasiside
Avaleht
 
       


 
 

Tööalane rehabilitatsioon

 

 TEENUSELE REGISTREERIMINE JA INFORMATSIOON

Telefonil 322 9761, E-R 08.00-16.00

e-posti teel PiretAhi@rh.ee 

Kohapeal aadressil Lõuna põik 1, Rakvere.

       Sihtgrupid

AS Rakvere Haigla osutab rehabilitatsiooniteenust järgmistele sihtgruppidele:

Liikumispuudega ja selleni viivate terviseprobleemidega isikud

Hariduslike erivajadustega noored peale kooli lõpetamist

Isikud, kelle psüühiline seisund takistab tavapärast toimetulekut tööturul

Kroonilisest haigusest tingitud funktsionaalse häire ja puudega isikud

1. Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kel on vähenenud töövõime tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

Tööalane rehabilitatsioon:

õpetab teid puude või tervisehäirega toime tulema;

arendab töövõimet;

aitab sobitada töötingimusi ja kohaneda tööeluga.

2. Tööalase rehabilitatsiooni sisu

puude või tervisehäirega toimetulekuks vajalike oskuste ning töövõime

            arendamine (liikumine, suhtlemine, igapäevaelu korraldamine ja toimingud,

            sümptomite kontroll, abivahendite kasutamine …) 

nõustamine (motivatsiooni ja enesekindluse suurendamine, muutusega kohanemine …);

töölesaamist ja töötamist toetavad tegevused (sobiva töö väljaselgitamine, töökoha kohandamise või abivahendite vajaduse hindamine ja lahenduste pakkumine, töövõtete õpetamine, tööandja nõustamine …).

3. Tööalase rehabilitatsiooni korraldus

Protsess: Töötukassa juhtumikorrladaja suunab kliendi tööalase rehabilitatsiooni teenusele› klient registreerub teenusele > teenuse osutaja saadab töötukassale registreerimisteate > töötukassa väljastab kinnituskirja.

Kliendi teenusele asumisel täpsustab teenuseosutaja tema rehabilitatsioonivajadust ning koostab hiljemalt kahe nädala jooksul esimesest kohtumisest teenuse osutamise tegevuskava, mille edastab koheselt töötukassale.

Teenuseosutaja annab töötukassale tagasisidet tegevuste ja seatud eesmärkide saavutamise kohta ning esitab töötukassale kliendi teenusel osalemise kohta allkirjastatud osavõtulehe.

 4. Missuguseid teenuseid osutatakse?

• füsioterapeudi teenus (individuaalne-, pere ja grupiteenus);

• tegevusterapeudi teenus (individuaalne-, pere ja grupiteenus);

• sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);

• eripedagoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);

• psühholoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);

• logopeedi teenus (individuaalne, seanss perele ja grupinõustamine).

Arsti teenus (individuaalnõustamise teenus)

Õe teenus (individuaalne- ja perenõustamine)

5. Meeskonda kuuluvad spetsialistid

Anu Kruusimägi- taastusraviarst

Piret Ahi – rehabilitatsiooni koordinaator, sotsiaaltöötaja

Elle Reinike – psühholoog/karjäärinõustaja

Ave Rosental – psühholoog/karjäärinõustaja

Liina Vulla – tegevusterapeut

Helin Paara - tegevusterapeut

Eve Mõttus – füsioterapeut

Reet Uudeküll – füsioterapeut

Anni Kivimägi – füsioterapeut

Christi Oolo - füsioterapeut

Taavi Turban - füsioterapeut

Kersti Kalind - füsioterapeut

Heli Preisman - loovterapeut

Helen Kukk - logopeed

Sigrid Sädeme - õde

Katrin Indus - diabeediõde

6. Hinnakiri

Vaata allpool

 

 

 

       

 

 Tööalase rehabilitatsiooniteenuse hinnakiri alates 01.01.2017